Matriu Black Magic VideoHub 40×40

14 January, 2019

Matriu de Black Magic 3G SDI amb 40 entrades i 40 sortides. Amb aqeust equip oferim la possibilidat d’ampliar el direccionat de senyals per a produccions amb gran nombre de càmeres.